Detalj av Tone Bjordams installasjon, og i bakgrunnen maleri av Erikka Fyrand