Fasaden Huitfeldtsgate 15, Vika

Fasaden Huitfeldtsgate 15, Vika

”Himmel og helvete i Huitfeldtsgate 15 – til glemte bygg, mennesker og historier”

”Himmel og helvete i Huitfeldtsgate 15 – til glemte bygg, mennesker og historier” er en stedsrelatert utstilling som går ut på å gripe fatt i den historien som bygget har samt bringe inn vår egen historie for å se hva som skjer i dette møte. Gjennom kunsten ønsker vi å synliggjøre og ivareta vår kollektive hukommelse. Dette er noe vi har jobbet med ved flere anledninger i en 2 års periode. Nå er muligheten kommet for å gjøre noe i Oslo. Hovedmålet med disse prosjektene er å finne nye arenaer for produksjon og visning av kunst.

Bygget er desverre revet og prosjektet blir flyttet til et annet sted i Oslo. Ny informasjon følger...