Brusfabrikken i Kragerø er et visningssted på sommeren for samtidskunst med innslag av performance, konserter og litterære opplesninger. Stedet som er generøst gitt til låns av en privat aktør ble initiert i 2012 av Rina Beldo og Erikka Fyrand under navnet Boblertilfolket etter den stedssrelaterte gruppeutstillingen Stedet du går inn når du går ut på Central Hotel i 2011.

Boblertilfolket har sitt utspring fra Priestley, en forsker og vitenskapsmann tilhørende The Lunar Men Society som var en gruppe historikere, vitenskapsmenn, forfattere og leger som møttes hver gang det var fullmåne i håp om å skape en bedre verden. Priestley oppdaget kullsyren, en oppfinnelse som kunne gi ferskt vann over tid og forsto hvor viktig dette var for skipsfarten. I stedet for å gjøre seg rik på oppfinnelsen sendte han oppskriften rundt til alle verdens hjørner. I Priestleys ånd har vi tatt navnet Boblertilfolket med det mål å dele kunsten med flest mulig og skape et generøst, inkluderende og lekent visningsted.

Brusfabrikken har utviklet seg til å bli et møtested mellom kuntsnere med lokal, nasjonal og internasjonal forankring. Blant ildsjeler er også Kirsten Opstad, Rina Eide Løvaasen og Tone Bjordam i tillegg til initiativtakere.

Velkommen!

Del denne siden