ROM FOR FOLK - en reaksjon på den nye politivedtektene om tigging på definerte plasser